ONDERNEMERS

Hier vind u alle rechtsvormen voor ondernemers.

Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

ALGEMENE INCASSOVOORWAARDEN

gerechtelijk weg ten behoeve van de opdrachtnemer incasseren. Ook wanneer de debiteur de vordering gedeeltelijk heeft erkend door betaling daarvan, zal uitsluitend Spera & Partners en Rechtsanwälte het alsdan pro resto verschuldigde langs gerechtelijke weg incasseren. De opdrachtgever geeft ten deze dan ook hiertoe last en opdracht aan Spera & Partners en Rechtsanwälte;
6.Wanneer de debiteur geen verhaal biedt, is de opdrachtgever enkel een bedrag verschuldigd van euro 30,- exclusief BTW. Deze kosten worden  vermeerderd met de kosten van het inwinnen van informatie (uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie en Kamer van Koophandel) en het redigeren van processtukken, uitsluitend indien voor zover deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt;
7.Wanneer de vordering na sommaties niet aan de opdrachtgever wordt betaald, geldt ten behoeve van de opdrachtgever een bijzonder incassotarief. Bij een vordering tot euro 10.000,- geldt een bijzonder incassotarief van euro 90,- per uur, bij een vordering tot 20.000,- geldt een bijzonder incassotarief van euro 100,- per uur en bij een vordering van meer dan 20.000,- geldt een bijzonder incassotarief van 110,- per uur. Al deze bedragen zijn uiteraard exclusief BTW, kosten en verschotten;
8.Vorderingen van een niet in Nederland gevestigde debiteur worden met behulp van een in het land alwaar de debiteur domicilie houdt gevestigde advocaat geïncasseerd. In dat geval heeft te gelden dat de volledige kosten van rechtsbijstand van de betreffende advocaat door de opdrachtgever vergoed moeten worden;
9.De opdrachtgever krijgt telkens als bedragen door de debiteur worden voldaan een afrekening. Ontvangen bedragen worden binnen 7 dagen na bijschrijving overgemaakt naar de opdrachtgever verminderd met de kosten.
10.In alle gevallen waarin ten deze niet is voorzien gelden de algemene voorwaarden van Spera & Partners en Rechtsanwälte.

Heerlen, 12 januari 2009.

Meer informatie

Bent u op zoek naar een advocaat in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Maastricht, Meerssen, Bunde en omgeving en heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht, effectenrecht, verbintenissenrecht? Of bent u een ondernemer of particulier uit Duitsland met een geschil in Nederland of in Duitsland en wilt U worden bijgestaan door een advocaat of Rechtsanwalt in Heerlen, Maastricht of Düsseldorf die Uw taal spreekt? Dan bent u bij Spera & Partners aan het juiste adres!

Bent u particulier en wil u direct naar informatie over diverse rechtsgebieden en weten wat Spera & Partners te Heerlen, Maastricht en Düsseldorf voor u kan betekenen? Klik dan op advocaat particulieren.

Bent u ondernemer, klik dan op advocaat ondernemers voor een overzicht van onze rechtsgebieden en specialisaties.

Voor meer informatie over de rechtsbijstand van een Rechtsanwalt in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Maastricht of elders, klikt U op Duitsland – Deutschland .

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520