Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

BELASTINGRECHT

Belastingen worden altijd uit hoofde van een wet in formele zin geheven. Dit betekent dat het Nederlands parlement zich over alle belastingen heeft uitgelaten. De uitvoering van de belastingwetten is overgelaten aan de belastingdienst. De belastingdienst heeft verschillende functies. Niet alleen moet zij de verschillende belastingwetten uitvoeren en dus bijvoorbeeld vaststellen hoe hoog de belastingschuld van een belastingplichtige is, maar zij moet ook de belastingschulden innen (invordering). De uitvoering van de belastingwetten is overgelaten aan de inspecteur en het innen van de belastingschulden aan de ontvanger.

Belastingheffing

De heffing van Rijksbelastingen wordt geregeld in diverse belastingwetten. Voor vrij – wel elke belasting is er een aparte wet. De bekendste wetten zijn: de inkomsten –  belasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting. Deze wetten worden ook wel heffingswetten genoemd. Daarnaast zijn er twee overkoepelende wetten te weten: de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Daarin staan regels die gelden voor alle Rijksbelastingen. Deze regels gaan onder meer over de verplichting tot het doen van aangifte en tot het beantwoorden van vragen van de belastinginspecteur. Ook de sancties staan in deze wetten vermeld.

Invordering van belastingen

De invordering van belastingen is geregeld in de invorderingswet. In deze wet zijn onder de betalingstermijnen die gelden voor de verschillende belastingaanslagen en de dwangmiddelen die de ontvanger kan toepassen geregeld. De ontvanger kan bijvoorbeeld beslag leggen op het loon, op goederen en zelfs derdenbeslag. Ook kan hij derden (feitelijk leidinggevenden) aansprakelijk stellen voor ontstane belastingschulden.

Contact

Een deskundige en ervaren advocaat gespecialiseerd in belastingrecht kan u bij geschillen met de belastingdienst behulpzaam zijn en daar waar nodig de onderhandelingen in het kader van een minnelijke regeling voeren. Ook ingeval de FIOD een onderzoek verricht, staan wij U met onze raad en daad ter zijde. U kunt geheel vrijblijvend naar aanleiding van vorenstaande vragen stellen. Ook over een ander onderwerp kunt U geheel vrijblijvend vragen stellen. U dient daartoe het contactformulier zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens nemen wij omgaand contact met U op.

Meer informatie

Een deskundige en ervaren advocaat kan U bij geschillen met de belastingdienst behulpzaam zijn en daar waar nodig de onderhandelingen in het kader van een minnelijke regeling voeren. Ook ingeval de FIOD een onderzoek verricht, staan wij U met onze raad en daad ter zijde. U kunt geheel vrijblijvend naar aanleiding van vorenstaande vragen stellen. Ook over een ander onderwerp kunt U geheel vrijblijvend vragen stellen. U dient daartoe het contactformulier zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens nemen wij omgaand contact met U op.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520