Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

INCASSO

Wij bieden U de mogelijkheid via deze site Uw vordering bij ons ter incasso aan te melden. Wij zullen dan de onwillige debiteur namens U aanschrijven en deze sommeren het aan U verschuldigde te betalen.

Ontstaan wanbetaling

Directe, contante betaling komt in het huidige handelsverkeer nog weinig voor. Het leveren van goederen en diensten gebeurt dikwijls op krediet. Sommige debiteuren nemen het niet zo nauw met die afspraak en betalen niet of véél later dan afgesproken. U heeft ondertussen wèl Uw prestatie verricht en krijgt dus géén betaling of de betaling  geschiedt pas véél later. U loopt dan het risico dat de voorgang van Uw onderneming hierdoor in gevaar komt.

Een goed en stevig debiteurenbeheer voorkomt dat U met dergelijke financiële problemen wordt opgezadeld en vergroot daarom Uw liquiditeit. Wij maken het mogelijk èn hebben in de praktijk bewezen bij het innen van vorderingen op onwillige debiteuren succesvol te zijn. Hiertoe hebben wij een uniek incassotraject ontwikkeld dat zich onderscheidt van andere incassoburo’s. (1) Snelheid, (2) duidelijkheid en (3) kwaliteit zijn de daarbij behorende uitgangspunten voor het opstarten van een succesvol incassotraject.

Incassotraject

Een succesvolle incasso wordt – zoals opgemerkt – gekenmerkt door de snelheid, duidelijkheid en kwaliteit van de sommatie van een onwillige debiteur èn – bij uitblijven van betaling – de vervolgacties.

De onwillige debiteur krijgt van ons op dezelfde dag dat de vordering voorzien van onderliggende bescheiden (facturen, herinneringen en algemene voorwaarden) bij ons wordt aangemeld namens U een brief. Hierin wordt de onwillige debiteur in niet mis te verstane bewoordingen gesommeerd om binnen 7 dagen na dagtekening van de brief tot betaling over te gaan. In deze brief wordt tevens aanspraak gemaakt op de incassokosten en de wettelijke (handels)rente.

Wanneer de debiteur dan nog niet betaald heeft, krijgt hij een herinnering met een kopie van de incassodagvaarding en de mededeling dat wanneer hij niet alsnog binnen 5 dagen het openstaande bedrag, te vermeerderen met de incassokosten en rente heeft voldaan, de dagvaarding wordt uitgebracht. Volgt hierna geen betaling, wordt onmiddellijk beslag op vermogensbestanddelen (huis, bedrijfspand, bankrekening of personenauto) van de debiteur gelegd; ook wordt de dagvaarding om zo weinig mogelijk tijd te verliezen op de kortst mogelijk termijn door de deurwaarder uitgebracht.

Succesvolle incasso

Dit hele incassotraject neemt vanaf de dag dat de vordering bij ons wordt aangemeld niet meer dan 12 dagen in beslag. Na de 12de dag volgt beslag en wordt de dagvaarding door de deurwaarder uitgebracht. Hiermee vangt de gerechtelijke procedure aan.

Resultaat

Gebleken is dat met een dergelijk strak incassobeleid meer dan 65% van de debiteuren tot betaling overgaat en het niet op een procedure laat aankomen. Daarnaast treft nog eens 15% van de debiteuren een betalingsregeling. De overige 20% van de debiteuren laat het op een procedure aankomen. Gelet  echter op de onbetwiste vordering is een dergelijke procedure op voorhand kansloos. De debiteur bereikt hiermee alleen maar een uitstel van executie. Met de beslaglegging wordt bereikt dat U in elk geval verzekerd bent van verhaal op het moment dat U door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Kosten

De kosten die wij U in rekening brengen bedragen euro 30,- exclusief BTW per incasso voor het aanmaken van een dossier. Wanneer bij uitblijven van betaling rechtsmaatregelen getroffen dienen te worden, waaronder het leggen van beslag op vermogensbestanddelen van de debiteur en het uitbrengen van de dagvaarding,  is de hoogte van het honorarium afhankelijk van de vordering. Bij een vordering tot 10.000,- bedraagt het honorarium euro 90,- per uur, bij een vordering tot 20.000,- bedraagt het honorarium euro 100,- per uur en bij een vordering van meer dan euro 20.000,- bedraagt het honorarium 110,- per uur. Al deze bedragen zijn uiteraard exclusief BTW, kosten en verschotten.

Verhaal van kosten op debiteur

Deze kosten worden uiteraard zo veel mogelijk verhaald op de onwillige debiteur. U kunt namelijk bij uitblijven van betaling de debiteur incassokosten in rekening brengen; dit zijn kosten die voordat een gerechtelijke procedure aanhangig is, worden gemaakt. De hoogte van deze kosten kunnen uit de algemene voorwaarden voortvloeien, maar kunnen ook in een specifiek geval tussen U en de debiteur overeen zijn gekomen. Als niets is afgesproken, kunt U deze kosten toch bij de debiteur in rekening brengen, nu de wet expliciet de mogelijkheid biedt om de kosten van verhaal buiten rechte vergoed te zien. In alle gevallen dienen de incassokosten wel redelijk te zijn.

Algemene Incassovoorwaarden

Tenzij anders vermeld gelden op alle incassozaken onze algemene incassovoorwaarden .

U kunt Uw vordering aanmelden door het incassoformulier zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens wordt omgaand contact met U opgenomen.

Meer informatie

Een succesvolle incasso begint bij een ervaren en deskundige incasso advocaat. Deze kan snel èn duidelijk een inschatting maken van de haalbaarheid van Uw incasso. Bovendien kan deze gelet op diens specifieke ervaring en deskundigheid snel en doortastend optreden. Wij beschikken over deze vaardigheden en hebben dan ook een uniek incassotraject ontwikkeld dat leidt tot een maximale resultaat voor U als ondernemer. Neem de proef op de som en ervaar dat wij met recht een succesvolle incasso advocaat zijn.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520