Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

SCHULDSANERING

De ondernemer (eenmanszaak, VOF, BV en NV) die geplaagd wordt door een groot aantal schulden waardoor de continuïteit van zijn onderneming op het spel staat, kan er voor kiezen het faillissement van zijn onderneming aan te vragen; ook kan hij ervoor kiezen een schuldsanering met zijn crediteuren te bewerkstelligen.

Faillissement

Het faillissement van de ondernemer kent ingrijpende gevolgen. Zo verliest de ondernemer het beheer en de beschikking over zijn vermogen en kan de curator zelfs het privévermogen van de ondernemer uitwinnen om de schulden te betalen. In verre weg de meeste gevallen wordt  een faillissement beëindigd zonder dat de schuldeisers hun vordering voldaan zien. Deze crediteuren kunnen zich nadat het faillissement is opgeheven opnieuw tot de debiteur wenden om betaling van hun vordering af te dwingen; dit scenario is geen aantrekkelijk alternatief voor de ondernemer, omdat hij in dat geval nooit verlost zal worden van zijn schulden.

Schuldsanering

Een minder vergaande en tegelijkertijd meer effectieve mogelijkheid de schulden te vereffenen, is het bewerkstelligen van een schuldsaneringsregeling met de crediteuren. In dat geval treft de ondernemer met alle (concurrenten en preferente) crediteuren een minnelijke (onderhandse) regeling. Deze minnelijke regeling houdt in dat tegen betaling van een gering percentage van de vordering de crediteur verder afstand doet van het restant van de vordering. De crediteur ziet in dit scenario tenminste nog iets van zijn schuld voldaan, terwijl ingeval het faillissement wordt uitgesproken de ervaring leert dat de schuldeisers niets of nauwelijks iets van hun vordering voldaan zien.

Juridische mogelijkheden

Niet alleen de wetgever maar ook de rechter bieden ondernemers in beginsel steeds méér mogelijkheden hun schulden buiten de wet om te saneren. Uit de rechtspraak volgt onder meer dat wanneer het merendeel van de schuldeiseres instemt met een schuldsanering één enkele onwillige crediteur niet dwars mag liggen (misbruik van het recht). Onder omstandigheden kan deze onwillige crediteur door de rechter zelfs worden gedwongen mee te werken aan de schuldsanering, of hem dit nu past of niet.

Doorstart

Wanneer de schuldsanering heeft plaatsgevonden, kan de ondernemer zijn ondernemingsactiviteiten voortzetten zonder dat hij nog langer gebukt gaat onder een torenhoge schuldenlast. Bovendien blijft de ondernemer baas in eigen huis en behoeft hij niet het beheer en de beschikking van zijn onderneming aan een curator af te staan.

Meer informatie

Deze site biedt U de mogelijkheid om in een concrete situatie vragen te stellen over de haalbaarheid van een mogelijke schuldsanering, de werkwijze en uiteraard binnen welke termijn een dergelijke schuldsanering kan worden uitgevoerd. Vanwege de aanwezigheid van uitgebreide expertise op dit vlak, kan met behulp van een kwik scan al binnen 24 uren een eerste diagnose worden gesteld omtrent de haalbaarheid van een schuldsanering. U dient daarbij wel het contactformulier op alle velden zo veel mogelijk in te vullen. Vervolgens zal met U contact worden opgenomen.

Spera & Partners

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 70 D 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)43 325 5524

Klever Straβe 88  40477 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 5403 9693
F. +49 (0)211 5403 9520