Particulieren

Klik hier voor alle rechtsvormen voor particulieren.

ARBEIDSRECHT

Met het arbeidsrecht – één van de meest grillige rechtsgebieden – krijgt bijna iedereen, zowel werkgevers als werknemers, wel eens te maken als gevolg van arbeidsrechtelijke geschillen, zoals bijvoorbeeld:

Ontslagkwesties ;
Ziekte en re-integratie;
Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid;
Bedingen in de arbeidsovereenkomst, zoals het proeftijd-, concurrentie- of boetebeding;
Reorganisaties, fusies en overnames;
Verlof;
Wijziging van de arbeidsovereenkomst;
De betaling van loon.

Ondoorzichtige wetgeving

Daar de regelgeving op het gebied van arbeidsrecht niet altijd even makkelijk te doorgronden is, bestaat dikwijls véél onduidelijkheid en onzekerheid. Om deze onduidelijkheid en onzekerheid weg te nemen, is het van groot belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium de rechtspositie van hetzij de werkgever, hetzij de werknemer in kaart wordt gebracht; dit ook om eventuele nadelige (financiële) consequenties te voorkomen dan wel te beperken. Een deskundige arbeidsrechtadvocaat kan U hierbij behulpzaam zijn.

Ervaring en deskundigheid

Wij zijn deskundig op het gebied van arbeidsrecht en kunnen U dan ook met gemak door de wir war van regels loodsen. Wij staan U niet alleen bij in juridische procedures, maar staan U ook bij in de adviesfase om het geschil in der minne op te lossen, zodat het niet tot een slepende en kostenverslindende juridische procedure behoeft te komen. Een goede minnelijke regeling is immers beter dan een langdurige procedure. Daarnaast verdient een minnelijke regeling de voorkeur indien werkgever en werknemer hun arbeidsrelatie wensen voort te zetten.

Wij bieden U actuele, specialistische en brede kennis van zaken, zodat wij snel tot de kern van de zaak kunnen doordringen. Bovendien houden wij U graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Deze ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd, zodat wij altijd een voorsprong op onze concurrenten hebben. Gespecialiseerde kennis en deskundigheid zijn immers bepalend voor de uitkomst van Uw zaak.

Aangezien wij zowel voor werkgevers als werknemers optreden, kunnen wij arbeidsrechtelijke vraagstukken zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemersperspectief bekijken. Dankzij onze jarenlange ervaring met de verschillende partijen in diverse arbeidsrelaties weten wij precies waar de knelpunten voor de wederpartij liggen en kunnen wij daarop anticiperen. Dit maakt dat wij met recht succesvol zijn in onze tak van sport.

Meer informatie

Mocht U met een arbeidsrechtelijke kwestie, zoals ontslag, bedrijfsongeval, loondoorbetaling of anderszins, in de maag zitten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan U immers graag te woord. Ook wanneer U het gewoon even niet weet en vragen mocht hebben, kunt U met ons vrijblijvend contact opnemen. U dient daarbij wel het contactformulier op alle velden zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens zal met U contact worden opgenomen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520