PARTICULIEREN

Hier vind u alle rechtsgebieden voor particulieren.
 

Ondernemers

Klik hier voor alle rechtsvormen voor ondernemers.

ALGEMEEN

Niemand wordt graag betrokken in een gerechtelijke procedure; zeker U niet. Het kan echter gebeuren dat U om welke reden dan ook juridisch advies of bijstand nodig heeft. In dit geval bent U bij ons aan het goede adres. Wij behartigen zowel in de adviserende (preventieve) fase als in de conflictfase Uw belangen. Uitgangspunt hierbij is kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening. Om dit te bereiken volgen wij jaarlijks verdiepingscursussen en worden de rechtsontwikkelingen op de voet gevolgd. Hiermee bereiken wij een voorsprong op onze concurrenten.

Kosten advocaat

Over de kosten van bijstand van een advocaat kunnen wij duidelijk en open zijn. Deze kosten worden bij aanvaarding van de opdracht met U besproken en schriftelijk vastgelegd, zodat hier later geen onduidelijkheid over bestaat. Deze kosten verschillen naar gelang de ervaring en het specialisme van de medewerker die Uw zaak behandelt. Verder bestaat de mogelijkheid bij aanvaarding van de opdracht een vaste prijsafspraak met U te maken; deze opdracht wordt vervolgens schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Als U voor rechtsbijstand verzekerd bent, worden uw kosten in beginsel vergoed door Uw rechtsbijstandverzekeraar. Komt U in aanmerking voor een toevoeging, dat wil zeggen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, dan bent U ons behoudens een eigen bijdrage die weer afhankelijk is van Uw inkomen niets verschuldigd. Deze eigen bijdrage varieert van ongeveer Euro 143,- tot Euro 823,-, waarbij geldt hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage zal zijn. De eigen bijdrage is een eenmalig bedrag dat U aan ons voor de gehele procedure verschuldigd bent aan honorarium.

Rechtsbijstandsverzekering of gefinancierde rechtsbijstand

Indien U een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt U aanspraak maken op dekking van de kosten van juridische bijstand. U dient dan de polis aan ons ter hand te stellen. Sedert het arrest van het Europees Hof bestaat het recht op vrije advocaatkeuze, zodat U zelf kunt bepalen welke advocaat Uw belangen behartigt. Indien U geen rechtsbijstandverzekering heeft, komt U wellicht in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (gesubsidieerde rechtsbijstand). Wij toetsen altijd tijdens het intakegesprek of U daarvoor in aanmerking komt. Zo wordt tijdens het intakegesprek gekeken naar het soort geschil en Uw financiële situatie. Ingeval onzeker is of U hiervoor in aanmerking komt, wordt namens U altijd een zogenaamde toevoeging aangevraagd. Binnen een aantal dagen krijgt U bericht of U daarvoor in aanmerking komt. In dat geval draagt de overheid de kosten van juridische bijstand, zulks behoudens een eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand, een orgaan van het Ministerie van Justitie, wordt vastgesteld. U ontvangt in dat geval te zijner tijd een factuur van ons ter hoogte van de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Zoals gezegd, is de eigen bijdrage een eenmalig bedrag dat U aan ons voor de gehele procedure verschuldigd bent aan honorarium. Voor meer informatie over de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij U naar de website www.rvr.org.

Honorarium

Mocht blijken dat Uw rechtsbijstandverzekering de kosten van ons niet dekt of dat U niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, bent U aan ons het honorarium over de door ons verrichte werkzaamheden verschuldigd. De verrichte werkzaamheden worden steeds inzichtelijk gemaakt middels een urenspecificatie, zodat U altijd op de hoogte bent van de verrichte werkzaamheden in Uw dossier. Verder behoort het maken van een vaste prijsafspraak altijd tot de mogelijkheden.

Geschillen

Ons kantoor beschikt over een kantoorklachtenregeling. Mocht U onverhoopt, om welke reden dan ook niet, tevreden zijn over de uitvoering van onze werkzaamheden, dan kunt U zich tot de interne klachtenfunctionaris wenden. Daarnaast zijn advocaten onderworpen aan de regelgeving en het tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor meer informatie verwijzen wij U tevens naar www.advocatenorde.nl

Meer informatie

Mocht U naar aanleiding van één van de besproken onderwerpen nog vragen hebben of mocht U anderszins vragen hebben, kunt U deze vrijblijvend stellen door het contactformulier zoveel mogelijk in te vullen en aan ons verzenden. Vervolgens wordt met U omgaand contact opgenomen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520