DISCLAIMER

DISCLAIMER

Aan het gebruik van deze site zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

1.    Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
2.    De informatie van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.
3.    De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Spera & Partners en Rechtsanwälte is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, onvolledige, incomplete of gedateerde informatie op deze website.
4.    Als U gebruik wenst te maken van de informatie van onze website komt dit voor Uw eigen rekening en risico. De informatie welke U ter beschikking stelt wordt uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en wordt niet aan derden verstrekt. De verwerking van Uw persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over welke persoonsgegevens en voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520