LAATSTE NIEUWS

Alle Berichten

Klik hier om terug te gaan naar alle berichten.

UITNODIGING SEMINAR TEN BEHOEVE VAN PROFESSIONELE BEWINDVOERDERS EN MAATSCHAPPELIJK WERKERS

Op dinsdag 20 oktober 2015 zal Spera & Partners NV wederom een seminar organiseren speciaal ten behoeve van professionele bewindvoerders en maatschappelijk werkers.

Het thema van dit seminar luidt:
´De zorgplicht van de bewindvoerder jegens de klant´.

Dit seminar zal plaatsvinden op dinsdag 20 oktober 2015 (14:00 uur – 17:30 uur) in het Van der Valk Hotel te Heerlen. Als gastspreker zal fungeren de heer Patrick Hermans, accountant van HLB Van Daal & Partners. Het programma van het seminar ziet er als volgt uit:

1.     Opening door mr. Gabriël Spera (14:00 uur tot 14.15 uur);

2.     Presentatie 1 door mr. Gabriël Spera (14.15 tot 15.00 uur):
•       Wettelijke verplichtingen bewindvoerder (beheershandelingen versus     beschikkingshandelingen);
•       Boedelbeschrijvingen;
•       Risico’s bewindvoerder (beroepsfouten en aansprakelijkheden, verzekerbare risico’s);
•       Rekening en verantwoording vanuit juridisch perspectief;

3.     Presentatie 2 door de heer Patrick Hermans AA, accountant bij HLB van Daal & Partners (15.00 uur tot 15.45 uur):
•       Beheerrekening;
•       Scheiden zakelijk vermogen en vermogen klant;
•       Voeren deugdelijke administratie
•       Rekening en verantwoording vanuit accounting perspectief;

Pauze 15.45 tot 16:00 uur

4.     Presentatie 3 door mrs. Kristel Jansen en Gabriel Spera (16:00 uur tot 16:45 uur):
•        Cumulatie beslagen op inkomen onderscheidenlijk vermogen;
•        Kinderalimentatie/ Partneralimentatie;
•        Toeslagen/ kwijtscheldingen;

5.      Rondvraag (16:45 uur tot 17:00 uur);

6.      Borrel (17:00 uur tot 17:30 uur);

Gaarne verneem ik of – en zo ja – met hoeveel personen u alsdan aanwezig zult zijn. Ingeval u collega’s en/of beroepsgenoten kent die wellicht ook geïnteresseerd zijn in het bijwonen van het gratis seminar, verzoek ik u vriendelijk dit aan hen kenbaar te maken. Inschrijving voor het seminar vindt plaats door een email naar onderstaand e-mailadres te sturen en aan te geven met hoeveel personen u aan het betreffende seminar wilt deelnemen. seminar@spera-ar.nl.

Met vriendelijke groet,

Spera & Partners NV

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520