LAATSTE NIEUWS

Alle Berichten

Klik hier om terug te gaan naar alle berichten.

INCASSOKOSTEN, WANNEER ZIJN DEZE VERSCHULDIGD?

augustus 2015
U kent het wel, in vrijwel iedere herinnerings- of aanmaningsbrief is vermeld dat u bij uitblijven van betaling incassokosten (ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd) verschuldigd bent.

Tot voor kort werd een vordering tot betaling van incassokosten steeds vrij eenvoudig toegewezen.

Inmiddels zijn er palen en perken aan gesteld, al lijken deze nu weer te worden losgelaten.

Uit de wet vloeit voort (artikel 6:96 BW) dat de schuldenaar, alvorens incassokosten verschuldigd te kunnen zijn nadat hij in verzuim is getreden ter zake de hoofdsom, eerst veertien dagen in de gelegenheid moet worden gesteld deze zonder extra kosten te voldoen, waarbij in de sommatiebrief duidelijk moet worden aangegeven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig voldoen aan de vordering.

De Hoge Raad oordeelde op 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) : ‘Met deze regeling is beoogd dat de consument niet wordt overvallen door het verschuldigd worden van incassokosten: hij krijgt na de waarschuwing in de zogenaamde veertiendagenbrief nog veertien dagen de gelegenheid het verschuldigde bedrag te betalen.

Deze termijn is sedertdien strikt toegepast, u heeft wellicht gemerkt dat de meeste bedrijven hun standaard aanmaningsbrieven inmiddels aangepast hebben.

Het hof Den Haag oordeelde op 21 april 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:813)  toch anders. In een zaak waar de kantonrechter, conform de uitspraak van de Hoge Raad de vordering tot betaling van incassokosten had afgewezen omdat in de aanmaningsbrief  stond veertien dagen na heden (terwijl het dient te zijn veertien dagen nadat de brief de ontvanger bereikt heeft, in beginsel een dag na verzending), oordeelde het gerechtshof anders.

Ook al voldoet de brief niet aan de eisen van de wet, het hof overweegt: ‘uit de door het hof vastgestelde omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat de brief van 17 juni 2014 toch werking heeft gehad, omdat de consequentie van niet-betaling daarin duidelijk is opgenomen, en dus dat geïntimeerde de buitengerechtelijke kosten verschuldigd is geworden, zij het na ommekomst van de in de wet bedoelde termijn die is gaan lopen op de dag na aanmaning’.

Of dit een sporadische uitzondering is of dat daadwerkelijk weer losser omgegaan moet worden met de veertien dagen termijn is nog niet duidelijk. Als schuldeiser dient u vooralsnog het zekere voor het onzekere te nemen, zorg dat u tijdig en op de volgens de wet voorgeschreven wijze incasseert!

Wanneer u uw vordering wilt incasseren is het van belang een goede veertiendagenbrief op te stellen, u kunt zich daartoe uiteraard tot Spera & Partners en Rechtsanwälte wenden. Mocht u reeds een brief hebben verzonden en beroept uw schuldenaar zich op de het niet verschuldigd zijn van extra kosten, neem dan ook contact met ons op.

Uiteraard kan Spera & Partners en Rechtsanwälte u ook van dienst zijn wanneer u bent aangemaand tot betaling van een vordering en extra kosten en u twijfelt aan de verschuldigdheid van de vordering, de extra kosten of beiden.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520