LAATSTE NIEUWS

Alle Berichten

Klik hier om terug te gaan naar alle berichten.

MEDISCHE FOUT: WAT ALS EEN BEHANDELING BIJ OF EEN OPERATIE DOOR EEN ARTS ANDERS LOOPT DAN VERWACHT?

juli 2015
Het komt niet zelden voor dat een patiënt verwacht dat hij na een behandeling of een operatie weer de oude wordt of zich op zijn minst stukken beter voelt terwijl dit niet het geval blijkt te zijn. Als gevolg van een niet goed uitgevoerde operatie of – nog vaker – opgetreden complicaties, voelt de patiënt zich alleen nog maar hulpelozer en zieker.

Heel vaak is dit niet aan de arts te (ver)wijten, zeker opgetreden complicaties doen zich nu eenmaal voor, zoals men zou zeggen ‘het gebeurt en je moet er mee leren leven’.  Echter, de gevallen waarin de arts wel een verwijt te maken is blijven nog veel te vaak onontdekt of ze worden in de doofpot gestopt.

Wanneer u zeker weet dat een arts een fout heeft gemaakt of dit vermoeden heeft , is het zeer verstandig een advocaat te raadplegen, deze kan u aan de hand  van uw patiëntendossier (en met advies van een medisch adviseur) adviseren.

In het geval van een medische fout kunt u een klacht indienen bij het KNMG (tuchtrecht voor artsen) of de arts aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De advocaat kan u in beide gevallen bijstaan, dit artikel beperkt zich tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Hoe beoordeelt men of er sprake is van een medische fout?  Er zijn twee soorten medische fouten te onderscheiden.

De eerste soort is de klassieke fout van de arts, een behandeling of een operatie is niet lege artis (vrij vertaald: conform de kunst van het vak) uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een verkeerde incisie (snede) wordt gemaakt, een prothese op een verkeerde plek wordt geplaatst, niet-steriele apparatuur wordt gebruikt waardoor gevaarlijke infecties optreden doch ook wanneer niet de juiste nazorg wordt geleverd waardoor wonden niet goed schoon worden gehouden en ontsteken met alle gevolgen van dien.

In dit soort gevallen dient de patiënt te bewijzen dat de operatie of behandeling niet goed uitgevoerd is, dat dit aan de arts toe te rekenen (te verwijten) is en dat daardoor de schade van de patiënt (meestal verergerde of nieuwe gezondheidsklachten) ontstaan is. U als patiënt wordt door het recht hierbij wel enigszins geholpen. Door de jaren heen is in de rechtspraak de verzwaarde stelplicht ontwikkeld.
Dit betekent dat wanneer de patiënt stelt dat hij als gevolg van een foutief uitgevoerde operatie of behandeling schade heeft geleden, het aan de arts is om dit te betwisten door overlegging van voldoende medische gegevens die (behalve als bewijs voor de stellingen van de arts ook) kunnen dienen als bewijsmogelijkheden voor de patiënt. Meestal stelt de arts het gehele dossier beschikbaar, zodat de patiënt alle gegevens kan gebruiken om zijn standpunt te versterken. In sommige gevallen, dit komt niet vaak voor, legt de arts te weinig gegevens over, zodat niet gereconstrueerd kan worden wat er precies gebeurd is. In dat geval geldt het vermoeden dat de fout gemaakt is en zal de arts het tegendeel moeten bewijzen. Ook al komt dit niet vaak voor, is het uiteraard van belang steeds een beroep op te doen op dit bewijsvermoeden!

De  tweede soort medische fouten betreft de zogeheten ‘informed consent’-zaken. Een arts is verplicht zijn patiënten te informeren over alle mogelijke behandelingen alsmede alle daaraan verbonden risico’s. Dit in die zin dat de patiënt weloverwogen de keuze maakt om een bepaalde operatie of behandeling aan te gaan. Wanneer na een behandeling of operaties risico’s verwezenlijken of complicaties optreden waarmee de patiënt niet bekend was en welke hem bij bekendheid daarmee van de operatie hadden (kunnen) weerhouden, kan er sprake zijn van een medische fout. Dit soort medische fouten komen vaak voor, doch zijn ook moeilijk te bewijzen. De patiënt moet immers bewijzen dat hij onvoldoende of foutief ingelicht is over de complicaties en/of risico’s die een behandeling/operatie met zich brengen, alsook dat hij bij een juiste voorlichting van de operatie of behandeling zou hebben afgezien en dat het thans opgetreden risico of complicatie alsdan achterwege was gebleven.

De bewijsproblematiek kan (in sommige gevallen) omzeild worden door een beroep te doen op proportionele aansprakelijkheid of op schending van uw (lichamelijke) integriteit.

Kortom, artsen maken veel vaker fouten dan gedacht, patiënten zijn niet voldoende op de hoogte van hun mogelijkheden actie te ondernemen en hun schade te verhalen. Verder worden patiënten vaak dom gehouden, tevens wordt hen gezegd dat een claim tegen het arts vergeleken kan worden met vechten tegen de bierkaai. Dit laatste hoeft, met behulp van een goede advocaat absoluut niet het geval te zijn. Het is vaak een kwestie van de juiste ingangen tot informatie vinden!

Spera & Partners te Heerlen heeft een in aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerde advocaat in dienst, zij kan u begeleiden en adviseren bij en zeker ook in rechte procederen in geschillen met uw arts. Heeft u met zulk een geschil te maken of vraagt u zich af of uw arts wel correct gehandeld heeft, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520