LAATSTE NIEUWS

Alle Berichten

Klik hier om terug te gaan naar alle berichten.

SEMINAR “DE HULPVERLENER NADER BESCHOUWD”, HEERLEN, 23 SEPTEMBER 2014

Op 23 september 2014 zal Spera & Partners wederom een seminar organiseren speciaal ten behoeve van professionele bewindvoerders en maatschappelijk werkers. Onderwerpen als de rechten, plichten en risico’s van een hulpverlener, cumulatie beslagen en de beslagvrije voet, de samenloop tussen beschermingsbewind en WSNP / faillissement alsmede beheers- en beschikkingshandelingen van de beschermingsbewindvoerder zullen tijdens dit kosteloze seminar aan bod komen.

Als gastsprekers zullen fungeren de heer Patrick Hermans, accountant van HLB Van Daal & Partners alsmede de heer Michel Paffen van Paffen uitvaartverzorging. De heer Hermans zal zijn licht werpen op de nieuwe wet- en regelgeving voor professionele bewindvoerders en de heer Paffen zal u meer vertellen over de Wet op de lijkbezorging.

Inschrijving voor dit gratis seminar vindt plaats door een email te zenden aan het navolgende adres:seminar@spera-ar.nl, en aan te geven met hoeveel personen u aan het betreffende seminar wilt deelnemen.

Ook wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over dit seminar of in de mailinglijst wilt worden opgenomen teneinde uitnodigingen te ontvangen voor onze komende seminars, kunt u contact opnemen via het navolgende e-mailadres: seminar@spera-ar.nl danwel via telefoonnummer 045-4009591.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520