LAATSTE NIEUWS

Alle Berichten

Klik hier om terug te gaan naar alle berichten.

WERKNEMER HEEFT RECHT OP AANZEGVERGOEDING

juli 2015
Werknemer heeft recht op aanzegvergoeding omdat de werkgever niet op de juiste manier aanzegt dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd!
Al eerder schreven wij op onze website over de veranderingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt. Daarin hebben wij ook het nieuwe artikel 7:668 BW onder de aandacht gebracht. Dit artikel bepaalt o.a. dat – sinds 1 januari 2015 – een werkgever in geval van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer uiterlijk 1 maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt. De sanctie bij uitblijven van een dergelijke mededeling is dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding moet betalen van maximaal één maandsalaris.

Over deze aanzegvergoeding is inmiddels ook al geprocedeerd. Op 5 juni jl. heeft de kantonrechter te Rotterdam bepaald dat de aanzegging schriftelijk moet geschieden (Kantonrechter Rotterdam 5 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3883). Aan de mondeling gedane aanzegging van de betreffende werkgever, die overigens ook door de werknemer wordt erkend, heeft de rechtbank géén waarde gehecht! Op de werkgever rust de bewijslast dat de werknemer de schriftelijke aanzegging heeft ontvangen. De werkgever is er niet in geslaagd te bewijzen dat zij de aanzegging schriftelijk heeft gedaan. Om die reden oordeelt de kantonrechter dat de werkgever het maandsalaris, zoals bedoeld in artikel 7:668 lid 3 BW, verschuldigd is te betalen aan de werkneemster.

Tip voor werkgevers:
Voorkom dat u een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd bent door de aanzegging tijdig per brief aan de werknemer te versturen en deze brief zowel per aangetekende post en ook per gewone post te versturen. Bewaar het verzendbewijs goed!

Tip voor werknemers:
Wanneer de werkgever niet tijdig of niet schriftelijk aan zijn aanzegverplichting heeft voldaan, dan kunt u aanspraak maken op de aanzegvergoeding. Laat u zich desnoods adviseren door onze arbeidsrechtadvocaat. Wacht hier overigens niet te lang mee, want de termijn waarbinnen u aanspraak moet maken op de aanzegvergoeding is kort en kan niet worden gestuit. De werknemer moet zorgen dat zijn verzoek binnen 3 maanden na de dag waarop de aanzegverplichting is ontstaan, is ingediend bij de kantonrechter!

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of wellicht advies nodig hebben, aarzel dan niet om contact met Spera & Partners te Heerlen op te nemen. Onze arbeidsrechtadvocaat beantwoordt graag al uw vragen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520