PARTICULIEREN

Hier vind u alle rechtsvormen voor particulieren.

OMGANG

Omgangsregeling met kinderen

In beginsel heeft U recht op omgang met Uw kind(eren). Ook als U niet gehuwd bent en U Uw kind(eren) niet heeft erkend. Ons kantoor streeft er naar om in eerste instantie in overleg met Uw ex-partner dan wel de advocaat van Uw ex-partner een omgangsregeling vast te stellen, die in het belang is van Uw kind(eren). In de meeste gevallen leidt dit tot een snel en efficiënt resultaat. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, is het uiteraard mogelijk om een omgangsregeling door de rechter te laten vaststellen. Zowel in de bemiddelingsfase alsook in de contentieuze fase zijn wij gaarne bereid Uw belangen op een deskundige en adequate wijze te behartigen.

Een rechter weigert een verzoek met betrekking tot een omgangsregeling slechts indien de omgang niet in het belang is van het kind of de kinderen. De Raad voor Kinderbescherming adviseert de rechter na een uitgebreid onderzoek in dit kader.

Niet tevreden over een omgangsregeling? Ook een reeds vastgestelde omgangsregeling kan worden gewijzigd, indien er sprake is van een wijziging in de omstandigheden en bijvoorbeeld het belang van Uw kind(eren) zich verzet tegen de omgang.
Wordt een omgangsregeling niet nagekomen? Indien de omgangsregeling door de wederpartij niet wordt nagekomen, kan deze via een procedure worden afgedwongen. Ook hier is een deskundige en snelle juridische bijstand van belang.

Meer informatie

Mocht U over dit onderwerp vragen hebben, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan U immers graag te woord; ook wanneer U het gewoon even niet weet en vragen mocht hebben, kunt U met ons vrijblijvend contact opnemen. U dient daarbij wel het contactformulier op alle velden zoveel mogelijk in te vullen. Vervolgens zal met U spoedig contact worden opgenomen.

Spera & Partners gaat verder als LexQuire International Tax & Law

Met vestigingen in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele wijze invullen.

Valkenburgerweg 18 6411 BN HEERLEN (Nederland)
T. +31 (0)45 400 9591
F. +31 (0)45 400 9262

Amerikalaan 1 6199 AE MAASTRICHT (Nederland)
T. +31 (0)88 17 17 017

Neuer Zollhof 1 40221 DÜSSELDORF (Duitsland)
T. +49 (0)211 497 67 413
F. +49 (0)211 5403 9520